URAL DNEPER EUROPA
Лучшее из россии

 Om zo’n vertederend stoere driewieler te scoren hoef je niet eens zoveel moeite te doen. 

Bij de aanschaf van een M72 (die al knap duur kan zijn) of een nog steeds goedkope Ural of Dnepr 650 cc kopklepper geldt voornamelijk dat hij compleet is en het doet.

Als hij niet compleet is, dan zijn onderdelen overigens makkelijk en voor weinig geld te krijgen. Als hij het niet doet is hij eenvoudig te repareren.

Dat is dus niet de halszaak. Maar waar het wel om gaat, dat is hetgeen waar veel BMW liefhebbers schilfertjes van tussen de vingers krijgen: de Originaliteit.

Bij Urals en Dneprs is de kans groot dat die ‘fabrieksoriginaliteit’ al tientallen jaren geleden zoek is geraakt. De oudere machines die hier naartoe zijn gekomen moesten in hun respectievelijke thuislanden gewoon rijden. Hoe dan ook.

En omdat bij de Russische motoren zowat alles uitwisselbaar was en is …

Originaliteit is in Russen rijders land dus alleen een vriendelijke suggestie.

Een noodzaak met een relativerende glimlach bovendien en het bewijs van het  feit dat Duitsers weldegelijk gevoel voor humor hebben.

You don't even have to put in that much effort to score such an endearingly cool tricycle.

When purchasing an M72 (which can be quite expensive) or a still cheap Ural or Dnepr 650 cc OHV, it is mainly the case that it is complete and it works.

If it is not complete, then parts are easy to get and for little money. If it doesn't work, it is easy to fix.

That is not the main issue. But what matters, that is what many BMW enthusiasts get flakes from between their fingers: the Originality.

At Urals and Dneprs, chances are that "factory originality" was lost decades ago. The older machines that came here just had to run in their respective home countries. Anyway.

And because with the Russian motorcycles almost everything was and is interchangeable ...

Originality is only a friendly suggestion in Russian rider country.

A necessity with a smile in perspective and proof of the fact that Germans do have a sense of humor.